Clip: Khai trương Hang đá Giáng sinh bằng cát (2018)

 

Hang đá Giáng Sinh tại Quảng Trường Thánh Phê-rô năm nay được thiết kế đặc biệt bằng khoảng 700 tấn cát. Chiều ngày 06.12.2018 đã “cắt băng khánh thành”. Xin giới thiệu cùng bạn đọc

(nguồn: vaticannews.va)

Clip: Khai trương Hang đá Giáng sinh bằng cát (2018)