Home / Tài Liệu - Slides / Clip: Anh Em Tu Huynh họp mặt

Clip: Anh Em Tu Huynh họp mặt

 

Clip: Anh Em Tu Huynh họp mặt

 

Hằng năm, anh em Trợ sĩ (Tu Huynh) Đa Minh Việt Nam luôn tổ chức buổi họp mặt và chia sẻ nhằm thắt chặt tình huynh đệ, nâng đỡ nhau và động viên nhau xây dựng đời sống huynh đệ Đa Minh để cùng anh chị em khác trong Dòng thực thi sứ vụ chung.

Năm nay, anh em tổ chức buổi họp mặt hai ngày (06-07/06/2014) tại nhà Hành hương Tổng giáo phận Sài Gòn. Cùng đồng hành với anh em còn có cha Phụ tá giám tỉnh Vinhsơn Phạm Xuân Hưng cũng là Đại diện Giám tỉnh, đồng hành với anh em những năm qua. Chính điều đó đã nói lên sự quan tâm của Tỉnh Dòng đối với anh em (trích Bản tin).

 

 

Click xem hình lớn hơn