Chuyên đề : Giá Trị Nhân Văn trong Kinh Thánh

 CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA VÀ HỘI NHẬP

MỖI THÁNG MỘT CHUYÊN ĐỀ

 

Chuyên đề : Giá Trị Nhân Văn trong Kinh Thánh

 

Chuyên đề : Giá Trị Nhân Văn trong Kinh Thánh

 

Xưa nay, mỗi khi nói đến Kinh Thánh, người kitô hữu thường nghĩ rằng nội dung tư tưởng của Kinh Thánh trình bày những giá trị mang tính siêu nhiên xa rời với thực tại trần thế…

Chính vì thế, để khám phá và nhận ra những giá trị tư tưởng mang chiều kích hướng nhân, thiết thực với cuộc sống con người.

Câu lạc bộ “mỗi tháng một chuyên đề” sẽ tổ chức buổi diễn đàn tháng tư 2010 với chuyên đề:

GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG KINH THÁNH

 

Thuyết trình viên : Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP.

Giáo sư Thánh Kinh, thành viên nhóm Các giờ kinh Phụng Vụ

Thời gian: lúc 18g30 chúa nhật
11 tháng 04, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo xứ Đaminh – Ba chuông.

 

Lm. Giuse Đỗ Trung Thánh, OP
Phụ trách

 

Lưu ý: Quí vị tham dự gởi xe tại trường Hàn Thuyên (Phú Nhuận cũ)
và vào tham dự theo lối Đặng Văn Ngữ