Chương trình Phụng vụ tháng 11.2013

 

Chương trình Phụng vụ tháng 11.2013

 

* Tuần cửu nhật kính thánh Martinô

Thời gian: Từ 25.10 đến 02.11. 2013, bắt đầu từ 14g15

Phụ trách: Giáo họ Thánh Martinô