Home / Thông tin / Chương trình Giáo lý Dự tòng năm 2018

Chương trình Giáo lý Dự tòng năm 2018

 

GIÁO LÝ DỰ TÒNG 2018

Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông

190 Lê Văn Sỹ – P. 10 – Q. Phú Nhuận

Học thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu : 19g00 đến 20g30

Khai Giảng

Thánh Lễ Lãnh Nhận Bí Tích

Khai Tâm Ki-tô Giáo

Hạn Chót

Ghi Danh

15/01/2018

16/06/2018 15/01/2018
09/04/2018 18/08/2018 09/04/2018
04/06/2018 20/10/2018 04/06/2018
01/08/2018 01/12/2018

01/08/2018