Chứng Nhân Niềm Tin Và Hy Vọng (Lena Maria)

 
 
 
LENA MARIA
 
Chứng Nhân Niềm Tin Và Hy Vọng
 
 
Người thiếu nữ Thụy Điển ấy cụt cả hai tay, chỉ còn một chân,
nhưng không bao giờ mất niềm tin
một nhà vô địch bơi lội thế giới, một nữ danh ca
và hạnh phúc trong hôn nhân.
(12 phút)