Home / Thông tin / Chúa đã sống lại thật rồi. Halleluia!

Chúa đã sống lại thật rồi. Halleluia!

 

Chúa đã sống lại thật rồi. Halleluia!

 

Vào lúc 20g00 ngày 19.4.2014, cộng đoàn giáo xứ Đa Minh Ba Chuông long trọng cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh. thánh lễ do cha chánh xứ Micae chủ tế, quý cha, quý cộng đoàn tham dự rất đông.

Các nghi thức: Làm phép Lửa và Nến Phục Sinh, Kiệu Nến Phục Sinh, Phụng vụ Lời Chúa, Làm phép Nước, Phụng vụ Thánh Thể… diễn ra trang nghiêm, sốt sắng. Dù rằng thánh lễ với nhiều nghi thức, mất nhiều thì giờ, nhưng cộng đoàn vẫn chăm chú và tập trung hiệp cùng chủ tế để dâng Thánh lễ trọng thể bậc nhất trong năm.

Cuối thánh lễ, cha Micae đại diện cộng đoàn cám ơn các ban ngành, đoàn thể đã dày công chuẩn bị cho thánh lễ được diễn ra tốt đẹp. Cha cũng đại diện tu viện Chúc Mừng Phục Sinh tới toàn thể cộng đoàn.

Xem thêm hình Lễ Thiếu nhiLễ người lớn