Chín cách để thay đổi cuộc sống


Chín cách để thay đổi cuộc sống

 

An Nhiên dịch

Chín cách để thay đổi cuộc sống1. Đánh giá và lập mục tiêu. Hãy lập một danh sách những khía cạnh bạn muốn thay đổi và những gì bạn có thể làm để mang đến sự thay đổi. Việc viết ra những kế hoạch và mục tiêu sẽ giúp kết tinh những ý nghĩ của bạn và làm kiên vững quyết tâm của bạn.

2. Lên chương trình thay đổi trong thời khoá biểu hằng tuần hoặc hằng ngày của bạn. Không có một kế hoạch rõ ràng, sớm muộn những ý định tốt sẽ có thể bị quên lãng hoặc bị lạc mất giữa bộn bề những điều khác bạn phải làm.

3. Cậy dựa nơi Chúa Giêsu, không phải chỉ dựa vào ý chí, trí tuệ hoặc khả năng tự nhiên. Kinh Thánh dạy chúng ta: “Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian” (Tv 118,8), và “Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh. Càng tiến lên, họ càng mạnh bước” (Tv 84,6a.8a).

4. Tìm sự chỉ dẫn và động viên từ Lời Chúa. Thiên Chúa hứa: “Này đây, Ta răn dạy, chỉ cho con biết đường lối phải theo” (Tv 32,8).

5. Tham gia hoặc lập nhóm hỗ trợ. Ở gần những người có cùng chí hướng sẽ mang đến cho chúng ta sự hỗ trợ về mặt đạo đức và sự ủng hộ tích cực – hai chất xúc tác cho quá trình thay đổi. “Hai người thì hơn một, vì hai người làm việc sẽ thu nhập khá hơn” (Gv 4,9). “Sắt bén nhờ sắt, con người nên sắc bén nhờ bạn bè” (Cn 27,17).

6. Nhờ người khác cầu nguyện. Sự hiệp thông cầu nguyện mang đến những kết quả đáng kể.

7. Tạ ơn Chúa về sự trợ giúp của Ngài. Bạn càng tỏ thái độ biết ơn, Thiên Chúa càng muốn ban cho bạn nhiều hơn. “Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi” (Tv 100,4).

8. Khi bạn thất bại, hãy xin Thiên Chúa giúp bạn tiếp tục cố gắng. “Vì chính nhân có ngã bảy lần cũng đứng lên được” (Cn 24,16). “Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay” (Tv 37,24).

9. Vững tin rằng bạn có thể thay đổi cùng với sự trợ giúp của Chúa. Hãy đọc lại những câu giúp gia tăng lòng tin như: “Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người” (Pl 2,13); và “phàm ai ở trong Đức Giêsu đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi” (2 Cr 5,17).