Video: Chầu Thánh thể chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Chúa

 

Video: Chầu Thánh thể chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của ChúaĐáp lại lời mời gọi của Đức Tổng Phaolô, hòa chung với toàn thể giáo phận Sài Gòn, cộng đoàn giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông đã tổ chức giờ cầu nguyện để chiêm ngắm Lòng Thương Xót của Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể thứ Sáu ngày 01.4.2016.

Trong giờ chầu này, cộng đoàn chiêm ngưỡng Dung Mạo Đức Giêsu Nazaret, một Thiên Chúa làm người đã mạc khải trọn vẹn cho chúng ta về một Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót vượt trên mọi suy nghĩ của con người.

Video: Chầu Thánh thể chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Chúa

Chính Lòng Thương Xót của Chúa đã phục hồi tương quan giữa con người với Thiên Chúa, đã cho chúng ta niềm hy vọng hướng tới đời sống viên mãn trong Chúa. Cũng nhờ đó, chúng ta có thể khôi phục tương quan huynh đệ với nhau và “hòa giải” với thiên nhiên.

Video: Chầu Thánh thể chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Chúa

Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta để cảm nghiệm tình yêu của Chúa, nhờ đó chúng ta biết sống hài hòa với nhau và với thiên nhiên.

Video: Chầu Thánh thể chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Chúa

Video: Chầu Thánh thể chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Chúa

Video: Chầu Thánh thể chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Chúa

Video: Chầu Thánh thể chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Chúa