Chân dung các tiến chức linh mục dòng Đaminh

 

 

Chân dung các tiến chức linh mục dòng Đaminh

+ Thiệp Mời.

“Đây là con Ta, người được Ta tuyển chọn” (Lc 9, 35)

Vào lúc 8g sáng ngày 06.08.2013, lễ Chúa Hiển Dung, tại thánh đường giáo xứ Đaminh, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, phụ tá giáo phận Xuân Lộc, sẽ truyền chức linh mục cho 10 tu sĩ dòng Đaminh. Xin gửi đến cộng đoàn chân dung các tiến chức. Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện để giáo hội có thêm những vị mục tử như lòng Chúa mong muốn.

Chân dung các tiến chức linh mục dòng Đaminh