Cha Tổng Quyền cảm tạ ĐTC Benedicto 16

 

Cha Tổng Quyền Bruno Cadore thay mặt anh chị em trong Dòng

“cảm ơn Đức Giáo Hoàng Benedict XVI”

 

Cha Tổng Quyền cảm tạ ĐTC Benedicto 16Con mạn phép xin Đức Thánh Cha nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa của Dòng Anh Em giảng Thuyết chúng con về lòng quảng đại và đơn thành mà qua đó Đức thánh Cha đã thực thi sứ vụ của mình như “một người làm côn khiêm hạ trong vườn nho Chúa”. Các anh em tu sĩ chúng con, các chị em đan sĩ, các chị em hoạt động tông đồ, anh chị em huynh đoàn giáo dân Đaminh và toàn thể gia đình Đaminh đoan hứa hiệp thông với Đức thánh Cha trong lời cầu nguyện và tạ ơn.

Nhiều dịp khác nhau trong suốt thời gian thi hành sứ vụ, qua những bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khơi lên những hình ảnh cao cả mà Thiên Chúa, nhờ ơn sủng của Người đã trao ban cho Dòng Anh em Giảng Thuyết. Đối với chúng con, đố quả thực là lời mời gọi mạnh mẽ có sức cuốn hút mạnh mẽ và thường hằng, khơi nguồn từ đoàn sủng của thánh Đaminh.

Khi dành cho con một sự tiếp đón ưu ái như thế này, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng, Dòng chúng con sẽ làm triển nở truyền thống phú quý là “học hành và thờ phượng” để rồi góp phần vào việc “loan báo Tin Mừng cách mới mẻ” cho những gì mà Đưc Thánh Cha đã mời gọi Giáo Hội tiếp nối Công Đồng Vatican II. Con tin tương rằng, gợi nhớ này cũng vạch ra cho chúng con tầm nhìn mà chúng con chuẩn bị cử hành vào năm 2016, dịp kỷ niệm 800 năm dòng Anh Em Giảng Thuyết được châu phê.

Con tha thiết xin Đức Thánh Cha nâng đỡ chúng con trong lời cầu nguyện, ước mong sao Chúa luôn ban ơn trợ giúp để chúng con luôn luôn kiếm tìm, luôn luôn phụng sự Giáo Hội và sự hiệp nhất Giáo Hội như lời Đức Thánh Cha Hê-nô-ni-ô III đã nhấn mạnh là “Toàn tâm cho việc rao truyền Lời Chúa”.

Ts. Bruno Cadore, OP.

Tổng Quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết