CD: Hồng ân thiên chức linh mục

 

CD thánh ca

Hồng ân thiên chức linh mục

(Cảm hứng từ các bài giảng của ĐTGM Têphanô Nguyễn Như Thể)

 

CD: Hồng ân thiên chức linh mụcÂm nhạc: Vũ Đình Ân

Hợp xướng 4 giọng và phần đệm piano

Hát hợp xướng: ca đoàn Thiên Thanh

Lĩnh xướng: Xuân Trường – Hoàng Kim

Chương I: Yêu con đời đời

Đoạn 1: Ngợi ca Danh Chúa

Đoạn 2: Bước theo Thầy Giêsu

Đoạn 3: Người môn đệ Chúa yêu

Chương II: Xin vâng như Mẹ

Đoạn 1: Một dấu lạ

Đoạn 2: Những nẻo đường của Mẹ

Đoạn 3: Mẹ về trời

Chương III: Mẹ Lavang Việt Nam

Đoạn 1: Lạy Đức Mẹ Lavang

Đoạn 2: Mẹ Lavang – trung gian các ơn

Đoạn 3: Linh địa Lavang

Hòa âm + phối khí: Nhạc sĩ Vũ Đình Ân

Âm thanh: Studio DAT

Mix: Vũ studio

 Track 1

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/nhac/honganlm01

Track 2

 [mp3]http://mamco.ipage.com/z/nhac/honganlm02

Track 3

 [mp3]http://mamco.ipage.com/z/nhac/honganlm03