Cầu Vồng Bảy Sắc Trên Thánh Đường Đaminh


Cầu Vồng Bảy Sắc Trên Thánh Đường Đaminh

Cầu Vồng Bảy Sắc Trên Thánh Đường Đaminh

 

Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, ngày 01.03.2009, chúng ta có cơ hội suy niệm qua bài đọc một, về chiếu cầu vồng bảy sắc, là dấu hiệu giao ước vững bền của Thiên Chúa dành cho nhân loại, sau lụt Hồng thủy thời Noê.

 

“Thiên Chúa phán: “Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm” (Sáng Thế 8, 12-15)

Cũng hôm ấy chúng tôi nhận được bức hình chụp của thày Nguyễn Bách, ca trưởng ca đoàn Suối Việt. Chính thày đã chụp được tấm hình hiếm có vào khoảng 16giờ chiều ngày 13.02.2009.

Cầu Vồng Bảy Sắc Trên Thánh Đường Đaminh

Khi đó trời vừa ngưng mưa và chiếc Cầu Vồng Bảy Mầu xuất hiện rất rõ trên nền trời, ngay tại tháp chuông của thánh đường Đaminh Ba Chuông.

Xin đăng tấm hình trên để mọi người thưởng lãm. Xin cứ coi như một tín hiệu Chúa gửi đến cho giáo xứ chúng ta để vững tin hơn vào tình thương của Ngài.