Cầu nguyện cho Tổng hội Dòng Đaminh

 

Cầu nguyện cho Tổng hội Dòng Đaminh

 

Cầu nguyện cho Tổng hội Dòng ĐaminhCòn gần hai tháng nữa Tổng Hội 2013 sẽ được khai mạc tại Trogir. Kể từ khi Bề trên Tổng Quyền Bruno Cadoré chính thức triệu tập Tổng Hội, mọi sự đã được chuẩn bị chu đáo và nay đã sẵn sàng.

Tổng Hội Giám Định Viên được xác định sẽ nhóm họp từ 22/7 đến 8/8/2013 tại thành phố Trogir, Croatia. Đơn vị chủ nhà là Tỉnh dòng Croatia và Tu sĩ Mihael Tolj trong vai trò Tổng thư ký của Tổng hội đã cộng tác với Ban Chuẩn Bị Tổng hội tại Trụ sở Trung Ương Dòng dưới sự hướng dẫn của Tu sĩ Wojciech Delik, Phụ tá Tổng quyền khu vực Đông Âu, để chuẩn bị cho Tổng hội này.

Ban này hiện nay đã xác định danh tánh các tham dự viên của các tỉnh dòng khác nhau và chuẩn bị văn kiện Tổng hội bằng các ngôn ngữ chính thức của Dòng. Ngay tại Trogir, công việc hậu cần cũng đã sẵn sàng.

Trong thời gian chờ đợi Tổng hội khai mạc, Bề trên Tổng Quyền nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho Tổng hội được thành công tốt đẹp. Ngài mời gọi mọi thành viên trong Gia đình Đaminh dâng Thánh lễ cũng như thêm lời cầu nguyện trong khi cử hành Kinh Thần Vụ để cầu cho Tổng hội sắp tới. Chúng ta cùng nài xin các thánh Dòng chuyển cầu để mọi chuẩn bị được diễn ra trơn tru, các nghị huynh đến nơi an toàn và cuộc hội họp mang lại nhiều thành quả tốt đẹp.