Cầu nguyện cho Nhạc mẫu Anh Dương văn Ký

 

THÔNG BÁO TÍN HỮU QUA ĐỜI

            

Cầu nguyện cho Nhạc mẫu Anh Dương văn KýGiáo xứ đã nhận được tin:

Bà Maria NGUYỄN THỊ NGỢI

(Nhạc mẫu anh Dương văn Ký,
thành viên Ban Tông Đồ)

Sinh năm 1935

Địa chỉ : 284 Đặng Thúc Vịnh – Ấp 7 –
Đông Thạnh – Hóc Môn                

Từ trần lúc: 19g35 ngày 17/06

Hưởng thọ : 78 tuổi

Nghi thức Tẩm liệm :10g00 ngày 18/06

Thánh lễ tại gia :15g00 ngày 18/06

Động quan lúc : 05g00 ngày thứ năm 21/06/2012

Thánh lễ an táng tại Thánh đường giáo xứ Tân Đông

Lúc : 06g00 ngày thứ năm 21/06/2012.

Sau đưa linh cữu về đất nhà tại Ấp 4 – Đông Thạnh – Hóc Môn

Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho bà Maria.