Cầu cho ông Phê-rô NGUYỄN ANH TRANG

 

Giáo xứ Đaminh
Giáo họ thánh Vinh Sơn

Thông Báo Tín Hữu Qua Đời

 

Cầu cho ông Phê-rô  NGUYỄN ANH TRANG

Ông Phê-rô NGUYỄN ANH TRANG

Sinh năm 1959 Tại Nha Trang

Địa chỉ :53/3 Hoàng Diệu,P 10, Phú Nhuận

Thuộc giáo họ thánh Vinh Sơn

Từ trần lúc : 15g30 – Ngày: 30-5- 2015

Hưởng dương: 57 tuổi

Nghi thức nhập quan lúc :10g00 – ngày 31-5

Thánh lễ tại gia : 16g 00- Ngày Thứ hai: 01-6

Thánh lễ an táng tại Thánh đường giáo xứ Đa Minh.

– Lúc 5g45 – Ngày :thứ ba: 02-6

– Sau đó hỏa táng tại Bình hưng Hòa

Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn: Phê-rô.