Home / Hiệp Thông / Cậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Đức Giáo hoàng

Cậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Đức Giáo hoàng

 

Cậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Đức Giáo hoàng

 

Một cậu bé đã “đánh cắp” diễn đàn của Đức Giáo hoàng Francis khi ngài đang phát biểu tại Vatican vào tuần này. Cậu bé đã chạy lên sân khấu ôm riết lấy chân ngài và có lúc còn “cả gan” ngồi cả vào ghế của ngài.

 Cậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Giáo hoàng

Sự việc diễn ra vào tuần này, khi Đức Giáo hoàng đang phát biểu trước các gia đình Công giáo từ trên khắp thế giới tề tựu về Vatican.

Thậm chí cậu còn cả gan ngồi vào ghế của Giáo hoàng.

Cậu bé mồ côi Carlos, 6 tuổi, đã lên sân khấu và “cả gan” ngồi vào ghế của Đức Giáo hoàng.

Vũ Quý

 

Sự việc cho thấy tình yêu của công chúng dành cho Giáo hoàng Francis.

Sự việc cho thấy tình yêu của công chúng dành cho Đức Giáo hoàng Francis và của ngài đối với mọi con chiên.

Khi lên sân khấu, cậu bé đã tranh thủ từng giây phút để được ở bên Giáo hoàng.Khi lên sân khấu, cậu bé đã không bị đưa đi,  mà ngược lại được Giáo hoàng xoa đầu.

Khi lên sân khấu, cậu bé đã tranh thủ từng giây phút để được ở bên Đức Giáo hoàng.

Cậu bé Carlos ở lại trên sân khấu rất lâu, ôm riết lấy Giáo hoàng.
Cậu bé Carlos ở lại trên sân khấu rất lâu, ôm riết lấy Giáo hoàng.

Cậu bé Carlos ở lại trên sân khấu rất lâu, ôm riết lấy Đức Giáo hoàng.

(sưu tầm)