Cậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Đức Giáo hoàng

 

Cậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Đức Giáo hoàng

 

Một cậu bé đã “đánh cắp” diễn đàn của Đức Giáo hoàng Francis khi ngài đang phát biểu tại Vatican vào tuần này. Cậu bé đã chạy lên sân khấu ôm riết lấy chân ngài và có lúc còn “cả gan” ngồi cả vào ghế của ngài.

 Cậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Đức Giáo hoàng

Sự việc diễn ra vào tuần này, khi Đức Giáo hoàng đang phát biểu trước các gia đình Công giáo từ trên khắp thế giới tề tựu về Vatican.

Cậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Đức Giáo hoàng

Cậu bé mồ côi Carlos, 6 tuổi, đã lên sân khấu và “cả gan” ngồi vào ghế của Đức Giáo hoàng.

Cậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Đức Giáo hoàng

 

Cậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Đức Giáo hoàng

Sự việc cho thấy tình yêu của công chúng dành cho Đức Giáo hoàng Francis và của ngài đối với mọi con chiên.

Cậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Đức Giáo hoàngCậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Đức Giáo hoàng

Khi lên sân khấu, cậu bé đã tranh thủ từng giây phút để được ở bên Đức Giáo hoàng.

Cậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Đức Giáo hoàng
Cậu bé “cả gan” ngồi vào ghế Đức Giáo hoàng

Cậu bé Carlos ở lại trên sân khấu rất lâu, ôm riết lấy Đức Giáo hoàng.

(sưu tầm)