Home / Tổng hợp Video

Tổng hợp Video

Luân lý chuyên biệt 28 & 29: Sự tôn thờ bên ngoài và tập thể & Những tội nghịch với việc tôn thờ Thiên Chúa

Tế lễ bên ngoài mà không có lòng đạo, tâm tình bên trong sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với Thiên Chúa.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 27: Những hình thức tôn thờ Thiên Chúa

Sự tôn thờ Thiên Chúa được diễn tả một cách rõ ràng dưới bốn hình thức: lời ca tụng, cầu xin (prayer and praise), hy lễ (sacrifice, sacraments), tôn kính (veneration / cử điệu tôn kính vái lạy), và nhìn nhận Thiên Chúa  (recognition).

Read More »

Luân lý chuyên biệt 26: Việc tôn thờ Thiên Chúa

Mục đích tối hậu của con người và mọi thụ tạo là tôn vinh Thiên Chúa. Chính vì mục đích này mà con người và muôn loài thụ tạo đã được dựng nên.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 25: Trật tự của đức ái

Lòng yêu mến Thiên Chúa phải lớn hơn tình yêu dành cho cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, và lớn hơn cả chính mạng sống của mình nữa

Read More »

Luân lý chuyên biệt 24: Những tội chống lại đức ái

Phải nhận rằng những phong trào chống đối Giáo hội và các thừa tác viên của Giáo hội đôi khi phát sinh từ những yếu đuối và vấp ngã của chính các thành phần trong Giáo hội, từ việc các ngài thiếu tình yêu thương huynh đệ, thiếu khoan dung, thiếu khiêm tốn.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 23: Tương quan giữa chiêm niệm và việc tông đồ

Đời sống chiêm niệm cầu nguyện phải đi trước và là nền tảng cho đời sống hoạt động tông đồ

Read More »

Luân lý chuyên biệt 22: Các phẩm chất của đức ái

Con người phải yêu mến Thiên Chúa hơn tất cả và trên tất cả mọi tạo vật (Đnl 6, 5; Mt 22, 36-38; Mc 12, 30; Lc 10, 27).

Read More »

Video: Cha Tân Giám Tỉnh Giuse tạm biệt giáo xứ

Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. chia tay giáo xứ Đa Minh Ba Chuông

Read More »

Luân lý chuyên biệt 21: Định nghĩa thần học về đức ái

Tuy rằng con người không thể thêm gì cho vinh quang nội tại của Thiên Chúa, nhưng có thể thêm vào vinh quang bên ngoài bằng những lời ca tụng, tôn vinh Thiên Chúa và mong cho nuớc Thiên Chúa phát triển, được nhiều người nhận biết, yêu mến và tôn thờ .

Read More »

Luân lý chuyên biệt 20: Đức ái Kitô giáo

Lòng yêu mến của con người đối với Chúa là sự đáp trả tình yêu Thiên Chúa đã yêu thương con người trước

Read More »