Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Thông tin (page 6)

Thông tin

TLO: Thứ Sáu tuần 03 Phục Sinh 2020

Read More »

“MARIA MẸ ƠI, CON DÂNG MẸ TRÀNG HOA MÂN CÔI”

Tin tưởng Mẹ sẽ nghe lời con cái Mẹ nguyện câu:“Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhận lời.”

Read More »

TLO: Thứ Năm tuần 03 Phục Sinh năm 2020

Read More »

TLO: Kính Thánh Catarina Siena Tiễn sĩ Hội Thánh 29.4.2020

Read More »

Tu viện Thánh Alberto Cả bước vào tuần tĩnh tâm năm 2020

Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 02/5/2020, Anh Em thuộc Tu viện Thánh Alberto Cả - Phú Nhuận, tạm gác lại mọi bộn bề lắng lo của cuộc sống và những công việc mục vụ thường ngày, “lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”

Read More »

TLO: Thứ Ba tuần 03 Phục Sinh năm 2020

Read More »

Lời Hiệu Triệu Toàn Thể Gia Đình Đa Minh Lần Chuỗi Mân Côi

Tôi tha thiết mời gọi toàn thể Gia Đình Đa Minh – các nam tu sĩ, các nữ đan sĩ, các nữ tu sĩ, huynh đoàn giáo dân, các tu hội đời, các huynh đoàn linh mục và giới trẻ - khắp nơi trên toàn thế giới cùng hiệp ý nguyện Kinh Mân Côi, theo chương trình được tu sĩ Lawrence Lew O.P., - Tu sĩ Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi của Dòng, - soạn sẵn.”

Read More »

TLO: Thứ Hai sau Chúa nhật 03 Phục Sinh – 2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 03 Phục Sinh năm A – 2020

Read More »

TLO: Thánh Mác-cô, Thánh Sử – Thứ Bảy tuần 02 Phục Sinh

Read More »