Home / Thông tin

Thông tin

TLO: Thứ Bảy sau Chúa nhật 04 Phục Sinh năm 2020

Read More »

TLO: Thứ Sáu tuần 04 Phục Sinh năm 2020

Read More »

TLO: Thứ Năm tuần 04 Phục Sinh năm 2020

Read More »

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thư Gửi Cộng Đồng Dân Chúa (05-05-2020)

Trong thời gian dịch bệnh, anh chị em không thể đến nhà thờ dâng lễ, chỉ ở nhà dự lễ trực tuyến, nhưng chính lúc cả gia đình quây quần trước bàn thờ Chúa để dự lễ trực tuyến, anh chị em lại cảm nhận rõ nét hơn gia đình là đền thờ của Chúa,

Read More »

TLO: Thứ Tư sau Chúa nhật 04 Phục Sinh năm 2020

Read More »

TLO: Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ê 2020

Read More »

TLO: Thứ Hai sau Chúa nhật 04 Phục Sinh năm 2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 04 Phục Sinh năm A – 2020

Read More »

Tu Viện Thánh Alberto Cả – Phú Nhuận, Kết Thúc Tuần Tĩnh Tâm 2020

Cùng với Mẹ Maria, Nữ vương Rất Thánh Mân Côi, Đấng bảo trợ Dòng, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành,

Read More »

Coronavirus: Tạm hoãn tác vụ linh mục để trở lại với ngành y

Anh nói: “Tôi cảm thấy đây là điều tôi nên làm ở thời điểm này, tôi chỉ muốn đóng góp những gì tôi có”. Anh cũng cho biết Anh không cảm thấy hối tiếc vì quyết định này. Vì hoàn cảnh hiện nay phải vậy.

Read More »