Home / Thông tin

Thông tin

TLO: Thứ Hai tuần 02 Phục Sinh năm A – 2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 02 Phục Sinh năm A – Lòng Chúa Thương Xót (2020)

Read More »

TLO: Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh 2020 (Lễ 5g00)

Read More »

TLO: Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Read More »

TLO: Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh 2020

Read More »

TLO: Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm 2020

Read More »

TLO: Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh 2020

Read More »

TLO: Chúa Nhật Chúa Phục Sinh năm 2020 (Lễ 6g15)

Read More »

TLO: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020 (Lễ 19g00)

Read More »

Trực tiếp: Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh 2020 (Lúc 19g00)

Read More »