Home / Thông tin

Thông tin

TLO: Thứ Tư sau Chúa nhật 19 thường niên 12.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Ba tuần 19 thường niên 11.8.2020

Read More »

Mười bốn tu sĩ Phanxicô Viện tu bị nhiễm coronavirus

Theo hãng tin Ansa, truyền đi chiều ngày 9/8/2020 vừa qua, 14 tu sĩ dòng Phanxicô Viện tu, tại Thánh Tu viện của dòng ở Assisi đã bị nhiễm coronavirus.  

Read More »

TLO: Thánh Laurensô, tử đạo – 10.8.2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 19 thường niên năm A 09.8.2020

Read More »

BỔN MẠNG GIÁO XỨ THÁNH ĐAMINH TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

Xin cho chúng con học nơi gương Thánh tổ phụ Đaminh, quên mình để phục vụ tha nhân với lòng yêu mến Chúa. Tiếp bước đời sống tốt lành thánh thiện của Tổ Phụ

Read More »

TLO: Thánh Phụ Đa Minh 08.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Sáu tuần 18 thường niên – 07.8.2020

Read More »

TLO: Chúa Hiển Dung 06.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Tư tuần 18 thường niên (05.8.2020)

Read More »