Home / Thông tin

Thông tin

TLO: Chúa nhật 21 thường niên năm A – 23.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Sáu sau Chúa nhật 20 thường niên, 21.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Năm sau Chúa nhật 20 thường niên 20.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Tư sau Chúa nhật 20 thường niên, 19.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Ba sau Chúa nhật 20 thường niên A, 18.8.2020

Read More »

Trực tuyến: Thánh lễ an táng cụ Lucia Trần Thị Minh Phước, 18.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Hai sau Chúa nhật 20 thường niên, 17.8.2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 20 thường niên năm A 16.8.2020

Read More »

TLO: Đức Mẹ Lên Trời 15.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Năm tuần 19 thường niên, 13.8.2020

Read More »