Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Thông tin

Thông tin

TLO: Thứ Tư Tuần Thánh năm 2020

Read More »

TLO: Thứ Ba Tuần Thánh năm 2020

Read More »

TLO: Thứ Hai Tuần Thánh năm 2020

Read More »

TLO: Chúa Nhật Lễ Lá Năm A – 2020 (Lễ 6g15)

 

Read More »

TLO: Thứ Bảy sau Chúa nhật 05 mùa chay năm A (2020)

Read More »

Chương trình phụng vụ tháng 3&4.2020

Để giúp cộng đoàn tham dự tích cực các nghi thức phụng vụ và sinh hoạt trong giáo xứ, Ban Truyền thông gửi tới cộng đoàn lịch phụng vụ tháng 3&4 năm 2020

Read More »

TLO: Thứ Sáu sau Chúa nhật 05 mùa chay năm A (Lễ 5g00 sáng)

Read More »

TLO: Thứ Năm sau Chúa nhật 05 mùa chay năm A (năm 2020)

Read More »

TLO: Thứ Tư sau Chúa nhật 05 mùa chay năm A (năm 2020)

Read More »

Tĩnh tâm mùa chay 2020 (trực tuyến)

Read More »