Home / Thông tin

Thông tin

Ai tín: Bà cụ Maria Nguyễn Thị Châm, thân mẫu ông Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn

Cầu nguyện cho Bà Maria Nguyễn Thị Châm, thân mẫu của Ông Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông.

Read More »

Chương trình phụng vụ tháng 08.2019

Để giúp cộng đoàn tham dự tích cực các nghi thức phụng vụ và sinh hoạt trong giáo xứ, Ban Truyền thông gửi tới cộng đoàn lịch phụng vụ tháng 08 năm 2019

Read More »

TLO: Chúa nhật 16 thường niên năm C

Read More »

Thông báo về việc thay đổi giờ lễ

Trong suốt tuần tĩnh tâm này, nếu quý vị có việc gì cần, xin vui lòng liên lạc qua Văn phòng Hội đồng Mục vụ hoặc Văn phòng Giáo xứ. Xin chân thành cảm ơn và xin hiệp thông cầu nguyện cho anh em chúng tôi trong suốt tuần tĩnh tâm này.

Read More »

Thỏa thuận hợp tác giữa Vatican và Angola

Angola và Vatican đang chuẩn bị ký một thỏa thuận trong năm nay với mục đích tăng cường hợp tác song phương.

Read More »

Nasa – Vatican một cầu nối giữa khoa học và tôn giáo

Ngày 16/7/2019, kỷ niệm 50 năm tàu không gian Apollo 11 đáp xuống Mặt trăng (16/7/1969). Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối tương quan giữa khoa học và tôn giáo.

Read More »

Chúc mừng Tân Tổng Quyền Dòng Đa Minh 2019 – 2028

Read More »

TLO: Chúa nhật 15 thường niên năm C

Read More »

Tân hiển thánh Dòng Đa Minh: Bartolomeo Fernandes des Martires, OP

Ngày 5 tháng 7 năm 2019, ngay trước thềm Tổng hội Biên Hòa 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tôn phong chân phước Bartolomeo Fernandes des Martires O.P. lên hàng hiển thánh.

Read More »

Trực tiếp: Thánh Lễ Khai Mạc Tổng Hội Dòng Đa Minh 2019

Read More »