Home / Thánh Martinô - Suy Tư

Thánh Martinô – Suy Tư

Thánh Giuse 09 : Sứ Mệnh Người Cha Nuôi

Khi làm phép cắt bì cho Hài Nhi Giêsu, thánh Giuse đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu, đó là tên duy nhất mang lại ơn cứu độ và ý nghĩa chính của tên ấy đã được tỏ cho thánh Giuse vào lúc "truyền tin" cho người... Khi đặt tên cho Hài Nhi theo dòng họ mình, thánh Giuse đã tỏ ra quyền làm cha hợp pháp của mình đối với Đức Giêsu, và, khi đặt tên đó, thánh Giuse công bố sứ vụ cứu độ của Hài Nhi".

Read More »

Thánh Giuse 08 : Sự Cao Cả Của Chúa Trong Đời Thường

Đường lối đó, lúc này đây, trong hang đá Bêlem, thánh Giuse cũng đứng chiêm ngắm, cũng học dần dần để hiểu đường lối của Chúa Cha khóc vì đường lối loài người. Đường lối của Chúa không dựa vào vinh quang bên ngoài, nhưng luôn kêu gọi người ta mở lòng ra để tin, để đón nhận và thực hiện Thánh ý cao cả của Người trong âm thầm...

Read More »

Thánh Giuse 07 : Tình Yêu Thanh Khiết

Tình yêu nhân loại, tự nó, không đủ sức mang lại thỏa mãn cho niềm mong ước tuyệt đối của con người. Tình yêu đó dễ bị bao vây do tội lỗi, nên thường hay đóng kín trong chính mình, trong gia đình của mình, và dễ bị héo úa, khô cằn, mất đất sống. Thiên Chúa muốn can thiệp vào tình yêu nhân loại để làm cho tình yêu đó trổ sinh hoa trái thiêng liêng.

Read More »

Thánh Giuse 06 : Người Thực Hiện Lời Hứa Của Thiên Chúa

Khi truyền tin cho Đức mẹ, sứ thần Gáp-ri-en đã nói: "Người sẽ làm lớn và được gọi là con Đấng Tối Cao, và Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai Đa-vít, cha người; Người sẽ làm vua trên nhà Gia-cóp cho đến đời đời, và vương quyền của Người sẽ vô cùng vô tận !" Khi thuật lại chuyện thánh Giuse, thánh Matthêu cũng viết: "Này ông Giuse là con cháu Đavít !".

Read More »

Thánh Giuse 05 : Truyền Tin Cho Giuse

Thái độ cung kính lắng nghe lời Chúa và mau mắn thi hành sứ mạng đó còn kéo dài trong suốt cuộc đời thánh Giuse, đặc biệt trong những biến cố quan trọng được Tin Mừng thuật lại: khi đưa Đức Giêsu đi trốn sang Ai-cập : khi được lệnh đưa Hài Nhi và Mẹ Người về lại đất Israel.

 

Read More »

Thánh Giuse 04 : Người Công Chính

Sự công chính của thánh Giuse chính yếu là thái độ luôn mở lòng ra để đón nhận sự thật, ở đây nghĩa là sẵn sàng đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa. Dù Thánh Ý đó có vẻ khó hiểu, dù nếu chấp nhận Thánh Ý đó, đời sống có vẻ vất vả, dù Thánh Ý Chúa có trái ngược điều mình mong muốn, có làm đảo lộn tất cả dự định cuộc đời, Thánh Giuse vẫn thành thực và can đảm đón nhận trọn vẹn.

Read More »

Thánh Giuse 03 : Hoa Trái Của Thánh Thần

Khi Thiên Chúa muốn can thiệp vào đời sống con người, Ngài cần những tâm hồn rộng mở, thuận thảo theo Thánh Ý Ngài. Ngài đã không lầm khi chọn Maria và Giuse để góp phần vào công trình của Ngài. Để có thể can thiệp vào lịch sử nhân loại, Thiên Chúa Thiên Chúa chờ đợi tiếng "xin vâng" nơi Đức Maria; và chờ đợi Giuse "làm như sứ thần Chúa dạy".

Read More »

Thánh Giuse 02 : Cuộc Hôn Nhân Với Đức Maria

Trong đời sống hôn nhân, người Kitô hữu thường coi bí tích hôn phối chỉ như là một sự ràng buộc bất cả phân ly, một kỷ luật phải chấp hành, một gánh nặng phải mang vác. Nhưng ... Bí tích hôn nhân chính là bảo chứng cho tình yêu vợ chồng, trong đó Thiên Chúa chúc lành cho tình yêu của hai người; Ngài vẫn luôn hiện diện...

 

Read More »

Thánh Giuse 01 : Người Được Chọn

Như thánh Giuse đã được Thiên Chúa kêu gọi và đã đáp lại cách trọn vẹn, mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa kêu gọi để hoàn thành kế hoạch cứu độ của Người. Như thánh Giuse, Thiên Chúa cũng mong muốn chúng ta đáp lại lời mời gọi của Ngài như một người tôi tớ tận tâm, kiên trung, hết lòng tuân phục Thiên Chúa.

Read More »

Những Mảnh Đời Ghép Lại . . .

Mỗi người, mỗi vẻ: thiểu năng trí não, người mù, ngồi xe lăn, vận động viên cầu lông; mới học lớp Năm bổ túc văn hóa, ...  tất cả chúng tôi là những mảnh đời bất hạnh ghép lại thành một chuỗi cười hạnh phúc. Tôi tiếc là mình không có máy quay phim để ghi lại những khoảnh khắc quý giá này.

Read More »