Home / Thánh Martinô - Suy Tư

Thánh Martinô – Suy Tư

[Sách nói] Thánh Đa Minh – Chương 13: Cuộc kinh lý của Cha Đa Minh

Read More »

Nước Thiên Chúa là Giáo Hội…

Đức Giê-su đã nói năm xưa, cho những người của thời đại hôm nay, rằng: “Này…Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”(Lc 17, 21). Nói theo cách nói gần gũi hơn: Nước Thiên Chúa chính là Giáo Hội.

Read More »

[Sách nói] Thánh Đa Minh – Chương 12: Tại Roma lần thứ bốn (tiếp theo)

Read More »

Thánh Thể: Bí Tích Tình Yêu

Vì là một lệnh truyền, thế nên khi chúng ta “làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy”, cũng đồng nghĩa chúng ta phải có lòng yêu thương nhau

Read More »

Tọa đàm: Dấu chỉ thời đại qua đại dịch Covid 19

Read More »

Slides: Chuỗi ngọc tháng 06

Read More »

[Sách nói] Thánh Đa Minh – Chương 11: Tại Roma lần thứ bốn

Read More »

Sáng Danh Thiên Chúa Ba Ngôi

Đừng bao giờ quên, mỗi khi chúng ta đã giơ tay làm dấu thánh giá “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” thì cũng hãy làm sáng danh “Ba Ngôi Thiên Chúa”.

Read More »

[Sách nói] Thánh Đa Minh – Chương 10: Dòng trên đà tiến triển

Read More »

Thánh Thần khấn xin ngự đến…

Đây là ngày Sinh Nhật Hội Thánh, một kỷ nguyện mới được bắt đầu, bắt đầu bằng một “Mùa Gặt Mới” với những tay lưới cá, nay “thành những kẻ lưới người”.

Read More »