Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Thánh Martinô – Suy Tư

Thánh Martinô – Suy Tư

Phải biết sám hối và tránh xa tội đời

Hãy nghe thêm một lời cảnh báo của ông Gio-an Tẩy Giả: “Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham. Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở thành con cháu ông Áp-ra-ham”.

Read More »

Tôi có canh thức và sẵn sàng?

Thế nên, để có được một Mùa Vọng hữu ích cho đời sống Ki-tô hữu của mỗi chúng ta, ngoài việc giăng hoa kết đèn cho hang Be-lem bằng gỗ đá, hãy dám vào hang Be-lem tâm hồn của mỗi chúng ta thông điệp của Thầy Giê-su,

Read More »

Slides: Gieo nhân nào, gặt quả đó

Read More »

Đức Giê-su, Ngài muôn thuở là Vua

Là một Ki-tô hữu, chúng ta phải nhận Đức Giê-su là Vua của đời mình. Nếu không nhận, chúng ta chỉ là một Ki-tô hữu giả. Nếu không nhận, chúng ta chỉ là một Ki-tô hữu bại liệt.

Read More »

Clip nhạc: Bảo vệ mọi sự sống

Read More »

Chúng ta phải có sự kiên trì

Đức Giê-su đã phán: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ Là được vào Nước Trời đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào thôi” (x.Mt 7, 21)

Read More »

Slides: Đường kẻ ngắn

Read More »

Lẽ nào chúng ta lại không muốn!

“Công Đồng Trentô dạy rằng các linh hồn ở Luyện ngục là thành phần của Hội Thánh cần nhờ đến lời cầu nguyện và hy sinh của chúng ta, những người còn sống.

Read More »

Slides: Chuyện cái bẫy chuột

Read More »

Ngài phải ở lại nhà chúng ta…

Ngay hôm nay, bây giờ, hãy biến niềm vui của Da-kêu thành niềm vui của chúng ta. Nói cách khác, hãy biến sự kiện Đức Giê-su “phải ở lại nhà ông” thành sự kiện “Ngài phải ở lại nhà chúng ta”.

Read More »