Home / Thánh Martinô - Suy Tư

Thánh Martinô – Suy Tư

Hãy biến mình là Đền Thờ Chúa

“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. Vâng, lời cảnh cáo của Đức Giê-su quá rõ. Là một Ki-tô hữu, có phần chắc, không ai trong chúng ta muốn làm điều này.

Read More »

Luân lý phái tính 06: Giáo hội có nghi kỵ, sợ hãi vấn đề tính dục? (những vấn nạn 01)

Read More »

Slides: Táo bạo – Dễ thương

Read More »

Hãy vâng nghe lời Chúa…

Đó là những tiếng phán gọi, và là những tiếng phán dạy, dẫn chúng ta đến nơi “không còn vất vả nhọc nhằn nữa”. Nói cách khác, đó là “Nước Trời”. Cuối cùng,  và là điều tối quan trọng, đó là chúng ta: “hãy vâng nghe lời Chúa”.

Read More »

Slides: Thánh nhân – Tội đồ

Read More »

Hoang địa: nơi Chúa cùng ta tâm tình…

Sự khôn ngoan mà chúng ta cần có, đó là đi theo con đường Đức Giê-su đã đi. Con đường Ngài đã đi, đó là vào hoang địa. Bởi vì, hoang địa chính là nơi Thiên Chúa sẽ “cùng chúng ta thổ lộ tâm tình”.

Read More »

Ta muốn con sạch…

Như xưa kia Ngài nói với người phong hủi thế nào, hôm nay Ngài cũng sẽ nói với mỗi chúng ta như vậy. Vâng, Đức Giê-su sẽ nói rằng: “Ta muốn, con sạch (tội)”.

Read More »

Slides: Chuỗi Ngọc Mân Côi tháng 02

Read More »

Slides: Tự biết mình

Read More »

Chớ sống theo thói đời…

Là một Ki-tô hữu, chẳng phải là chúng ta muốn được thừa hưởng Nước Trời, đó sao! Thế nên, chớ… chớ bắt chược thói quen của chúng nó. Nói ngắn gọn: “Đừng sống theo thói đời”.

Read More »