Home / Thánh Lễ Trực Tuyến

Thánh Lễ Trực Tuyến

TLO: Chúa nhật 27 thường niên A – Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Read More »

TLO: Chúa nhật 26 thường niên năm A – 2020

Read More »

Trực tiếp: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh 2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 25 thường niên năm A – 2020

Read More »

Trực tuyến: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi – Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam 15.9.2020

Read More »

Trực tuyến Thánh lễ an táng cụ Tê-rê-sa Trần Thị Đào

Read More »

TLO: Chúa nhật 24 thường niên năm A – 2020

Read More »

TLO: Thứ Hai tuần 23 thường niên, 07.9.2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 23 thường niên năm A – 06.9.2020

Read More »

TLO: Thứ Sáu tuần 22 thường niên, 04.9.2020

Read More »