Home / Thánh Lễ Trực Tuyến

Thánh Lễ Trực Tuyến

TLO: Thứ Tư sau Chúa nhật 21 thường niên, 26.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Ba tuần 21 thường niên, 25.8.2020

Read More »

TLO: Kính Thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông Đồ, 24.8.2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 21 thường niên năm A – 23.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Sáu sau Chúa nhật 20 thường niên, 21.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Năm sau Chúa nhật 20 thường niên 20.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Tư sau Chúa nhật 20 thường niên, 19.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Ba sau Chúa nhật 20 thường niên A, 18.8.2020

Read More »

Trực tuyến: Thánh lễ an táng cụ Lucia Trần Thị Minh Phước, 18.8.2020

Read More »

TLO: Thứ Hai sau Chúa nhật 20 thường niên, 17.8.2020

Read More »