Home / Thánh Lễ Trực Tuyến

Thánh Lễ Trực Tuyến

TLO: Thứ Hai tuần 23 thường niên, 07.9.2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 23 thường niên năm A – 06.9.2020

Read More »

TLO: Thứ Sáu tuần 22 thường niên, 04.9.2020

Read More »

TLO: Thứ Năm tuần 22 thường niên, 03.9.2020

Read More »

TLO: Thứ Tư tuần 22 thường niên 02.9.2020

Read More »

TLO: Thứ Ba tuần 22 thường niên, 01.9.2020

Read More »

TLO: Thứ Hai tuần 22 thường niên, 31.8.2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 22 thường niên A, 30.8.2020

Read More »

TLO: Kỷ niệm 15 năm Thánh Đường Đa Minh, 28.8.2020

Read More »

TLO: Thánh Mônica, bổn mạng các Bà mẹ Công Giáo, 27.8.2020

Read More »