Home / Thánh Lễ Trực Tuyến

Thánh Lễ Trực Tuyến

TLO: Chúa nhật 01 mùa vọng năm B (2020)

Read More »

TLO: Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ (2020)

Read More »

TLO: Kính Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam 14.11.2020

Read More »

TLO: Chúa nhật 32 thường niên năm A, 07.11.2020

Read More »

Trực truyến: Thánh lễ cầu hồn tại nghĩa trang Đa Minh 07.11.2020

Read More »

TLO: Kính Thánh Martin de Porres 03.11.2020

Read More »

TLO: Cầu nguyện cho các linh hồn 02.11.2020

Read More »

TLO:  Các Thánh Nam Nữ năm 2020

Read More »

Trực tuyến: Tam nhật tĩnh tâm mừng lễ các thánh (26-28.10.2020)

Read More »

TLO: Chúa nhật 30 thường niên năm A – 2020

Read More »