Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

Thần học Đời Tu 05: Sự tiến triển của đời Đan tu

Đây là giai đoạn phát triển, cải tổ đời sống đan tu bên Tây phương.

Read More »

Thần học Đời Tu 04: Đời Đan tu bên Tây phương

Đời sống tu trì được truyền bá sang Âu châu nhờ những người hành hương thánh địa.

Read More »

Thần học Đời Tu 13: Khái niệm căn bản về ĐSTH

Theo nguyên nghĩa, consecratio, sự thánh hiến, cung hiến hay tác thánh, là tách rời một người hay một vật ra khỏi lãnh vực phàm tục, để dành riêng cho công việc thánh.

Read More »

Thần học Đời Tu 03: Đời Đan tu bên Đông Phương

Đời đan tu bên Đông Phương có thể tóm tắt vào 3 hình thức căn bản: Ẩn sĩ, Bán ẩn sĩ và Cộng đoàn.

Read More »

Thần học Đời Tu 12: Các Tu hội đời

Hình thức này đã nhen nhúm từ thế kỷ 16, khi thánh Angela Merici (1470- 1540), vào năm 1533, lập một hội những thiếu nữ muốn dâng mình cho Chúa.

Read More »

Thần học Đời Tu 02: Đời tu thời Tân ước

Trong Tân ước, đâu là gương mẫu tiên khởi cho đời sống tu trì?

Read More »

Thần học Đời Tu 01: Đời tu trước Kitô giáo

Đời tu đã có từ thời Cựu ước.

Read More »

Tổng quát về Thần học Luân lý

Hiện nay, dường như đời sống đạo đức và luân lý của nhiều dân tộc trên thế giới đang xuống cấp trầm trọng. Sự kiện này đã gây  ra một khoảng trống xung quang lương tâm con người.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 47: Những tội nghịch với bác ái huynh đệ

Gương mù : là lời nói, hành động hay một sự bỏ sót, nguyên nó là xấu, hay có vẻ xấu, tạo cơ hội cho người khác phạm tội  

Read More »

Luân lý chuyên biệt 46: Sửa lỗi huynh đệ

huynhdeSửa lỗi huynh đệ là khuyên bảo riêng một người anh em trong tinh thần bác ái, để kéo họ ra khỏi tội hay nguy cơ phạm tội.  

Read More »