Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

Thần học Đời Tu 15: Đời sống thánh hiến theo Bộ Giáo luật hiện hành

Khi nói về đời tu, ta có thể phân biệt 2 loại chính : các tổ chức tu trì thuộc đời sống thánh hiến và các tổ chức tu trì thuộc đời sống tông đồ.

Read More »

Thần học Đời Tu 14: Những khía cạnh Thần học về ĐSTH

Theo Tông huấn Vita Consecrata của đức Gioan Phaolô II, chúng ta có thể kể ra ít là 6 khía cạnh của đời thánh hiến; Kitô, Tam vị, Giáo hội, Truyền giáo, Cánh chung, Maria.

Read More »

Thần học Đời Tu 13: Khái niệm căn bản về ĐSTH

Theo nguyên nghĩa, consecratio, sự thánh hiến, cung hiến hay tác thánh, là tách rời một người hay một vật ra khỏi lãnh vực phàm tục, để dành riêng cho công việc thánh.

Read More »

Thần học Đời Tu 12: Các Tu hội đời

Hình thức này đã nhen nhúm từ thế kỷ 16, khi thánh Angela Merici (1470- 1540), vào năm 1533, lập một hội những thiếu nữ muốn dâng mình cho Chúa.

Read More »

Thần học Đời Tu 11: Các Hội dòng

Nhiều dòng ra đời trong giai đoạn này đều theo đuổi một công tác tông đồ nhất định, đáp ứng nhu cầu cụ thể của Giáo hội hay xã hội.

Read More »

Thần học Đời Tu 10: Các Tu đoàn

Những giáo sĩ muốn sống chung với nhau để giúp nhau nên thánh hay để cùng nhau thi hành một sứ vụ, nhưng họ không muốn bị ràng buộc bởi lời khấn dòng.

Read More »

Thần học Đời Tu 09: Các Giáo sĩ kỷ luật

Có thể nói thế kỷ 16 là thế kỷ của giáo sĩ kỷ luật, họ góp phần chấn hưng đời sống tu trì trong Giáo hội.

Read More »

Thần học Đời Tu 08: Các Nữ đan sĩ

Đời sống tu trì của nữ giới có thể chia làm 2 loại chính : một loại sống trong nhà kín (gọi chung là các « nữ đan sĩ »), một loại chuyên lo hoạt động tông đồ (gọi chung là các « nữ tu hoạt động »).

Read More »

Thần học Đời Tu 07: Những dòng Hành khất

Có 4 dòng tu mới thuộc loại dòng hành khất được thành lập vào thế kỷ XIII : Phan Sinh (1209), Đa Minh (1216), Cát Minh (1226) và Âu Tinh (1256).

Read More »

Thần học Đời Tu 06: Các giáo sĩ tu trì thời Trung cổ

Tại sao có sự phân biệt « giáo sĩ » và « tu sĩ » ? Hoặc nôm na là phân biệt giữa « Cha dòng » và Cha Triều » ?... 

Read More »