Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

Thần học Đời Tu 25: Linh đạo tu trì: “Việc chiêm niệm”

Hạn từ Contemplatio có thể hiểu về 3 thực tại: một cung cách, một hình thức cầu nguyện, một nếp sống.

Read More »

Thần học Đời Tu 24: Linh đạo tu trì: “Việc khổ chế”

Truyền thống của đời đan tu: từ khổ chế đến chiêm niệm

Read More »

Thần học Đời Tu 23: Lời khấn Vâng phục với ĐSTH

Đức Giêsu Kitô, “Đấng được sai đến để thi hành thánh ý Chúa Cha” chính là nền tảng cho sự vâng phục của chúng ta.

Read More »

Thần học Đời Tu 22: Lời khấn Khó nghèo với đời sống thánh hiến

Con người không thể nào “làm tôi hai chủ”

Read More »

Thần học Đời Tu 21: Lời khấn Khiết tịnh với đời sống thánh hiến

Động lực của đức khiết tịnh phải là vì Nước Trời.

Read More »

Thần học Đời Tu 20: Ba lời khuyên Phúc Âm với ĐSTH

Tất cả các Kitô hữu khi lãnh bí tích Rửa tội đều được thánh hiến cho Thiên Chúa. 

Read More »

Thần học Đời Tu 19: Nét đẹp của đời sống thánh hiến

 Đời thánh hiến của các tu sĩ là phương thế kết hiệp một cách đặc biệt với Giáo hội và với Mầu nhiệm Giáo hội

Read More »

Thần học Đời Tu 18: Lý tưởng then chốt về ĐSTH

 Ơn kêu gọi bao hàm sự tuyển chọn và thánh hiến.

Read More »

Thần học Đời Tu 17: Thượng HĐGM về đời sống thánh hiến

Sau công đồng Vaticano II., thần học về đời tu chú trọng tới ý niệm thánh hiến.

Read More »

Thần học Đời Tu 16: Công đồng Vaticanô II và đời sống thánh hiến

Công đồng Vatican II muốn kéo đời tu ra khỏi não trạng hẹp hòi đó và giúp họ ý thức được lý tưởng của mình là bước theo Chúa Kitô.

Read More »