Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

TH online 21: Tin Mừng theo thánh Mátthêu

Tin Mừng Mátthêu viết cho người Do thái, nên trích dẫn nhiều Cựu Ước, đề cập đến những thói quen, phong tục, nghi thức.

Read More »

TH online 20: Khái quát về các sách Tin Mừng Nhất Lãm

Tin Mừng đến với ta dưới hình thức bốn cuốn sách. Ðọc lần đầu tiên, ai nấy đều nhận thấy: Tin Mừng thứ tư có những nét đặc sắc riêng biệt, mặc dầu vẫn còn có liên hệ với ba cuốn kia.

Read More »

TH online 19: Đức Giêsu, trọng tâm của Tân Ước

Sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu là một biến cố thống nhất, đã được loan báo trước trong Thánh Kinh. Đức Giêsu đã thực sự chiến thắng tử thần, dẫn đưa lịch sử nhân loại tiến tới kỷ nguyên cứu độ.

Read More »

TH online 18: Các thể loại văn chương trong Tân Ước

Công đồng Vaticanô II đã coi các sách Tin Mừng như những chứng từ thành văn của các thánh tông đồ hay của những vị đã sống bên cạnh các tông đồ ghi chép lại do ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần.

Read More »

TH online 17: Bối cảnh tôn giáo thời Tân Ước

Trước kỷ nguyên Kitô giáo ít lâu, các hoàng đế Rôma được coi như những bậc thần linh. 

Read More »

TH online 16: Bối cảnh xã hội, chính trị thời Tân Ước

Thời kỳ Đức Giêsu nhập thể và sinh trưởng giữa lòng dân tộc Ítraen, bối cảnh xã hội, chính trị, tôn giáo trong xứ Paléttin cũng khá phức tạp do sự xuất hiện của đế quốc Rôma.

Read More »

TH online 15: Các thể loại văn chương trong Cựu Ước

Thánh Kinh Cựu Ước được phân chia thành 4 loại văn chương: Ngũ thư, lịch sử, ngôn sứ và giáo huấn.

Read More »

TH online 14: Các nguồn văn trong Cựu Ước

Có 4 nguồn văn được sử dụng trong các tác phẩm Cựu ước: nguồn văn Giavít, Êlôhít, Đệ Nhị Luật vàTư tế.

Read More »

TH online 13: Khái quát bối cảnh lịch sử thời Cựu Ước

Khoảng năm 1.000, vua Đavít đánh chiếm Giêrusalem và biến thành này thành thủ đô của vương quốc. Con vua Đavít là Salômôn sau này lên kế vị đã tổ chức đời sống xã hội và chính trị trong  vương quốc này. 

Read More »

TH online 12: Một số phương pháp khác tiếp cận Thánh Kinh

Phương pháp phân tích (phê bình) lich sử xuất hiện từ thế kỷ thứ 18 đã bá chủ nghành chú giải Thánh Kinh từ đó, và tiếp tục ảnh hưởng đến việc chú giải Thánh Kinh hiện đại.

Read More »