Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

TH online 30: Sách Khải Huyền

Sách phản ánh tình hình Kitô giáo cuối thế kỉ I. Thể văn khải huyền bày tỏ bí mật giấu kín về tương lai. Chỉ có Thiên Chúa mới biết được ý nghĩa đích thực về những sự kiện đang xảy ra.

Read More »

TH online 29: Các thư chung

Các thư này viết chung cho các tín hữu gốc Dothái sống rải rác tại các miền phụ cận Paléttina thời ấy, như Aicập và Xyria.

Read More »

TH online 28: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần III

Từ thế kỉ 18, các thư thánh Phaolô gửi cho hai môn đệ Timôthê và Titô được gọi là thư mục vụ. Các thư này chỉ dẫn về việc tổ chức, quản trị các giáo đoàn mới thành lập do hai môn đệ này coi sóc. 

Read More »

TH online 27: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần II

Thư Galát và thư Rôma có một luận điểm chung: ơn công chính nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Read More »

Nazareth: gia trang hiệp nhất yêu thương

Và hẳn nhiên, không ai trong chúng ta lại không mong muốn những điều vui vẻ, những niềm hạnh phúc và an lành đến với gia đình chúng ta!

Read More »

TH online 26: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần I

Các bức thư của thánh Phaolô thường được đề cập đến trong các cuộc tranh luận về thần học giữa các giáo hội Kitô. 

Read More »

TH online 25: Sách Công Vụ Tông Đồ

Thánh Luca mô tả đời sống Giáo hội tiên khởi và sự phát triển của Giáo hội, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trong ngày Lễ ngũ tuần. 

Read More »

TH online 24: Tin Mừng theo thánh Gioan

Theo truyền thống, tông đồ Gioan, con ông Dêbêđê và em ông Giacôbê, đã viết Tin Mừng Gioan. Tuy nhiên, Tin Mừng Gioan không chỉ thuộc một tác giả duy nhất.

Read More »

TH online 23: Tin Mừng theo thánh Luca

Sách Tin Mừng đề gửi cho ông Thêôphilô (yêu mến Thiên Chúa, bạn của Thiên Chúa).

Read More »

TH online 22: Tin Mừng theo thánh Máccô

Tin Mừng Máccô viết cho các Kitô hữu không phải gốc Do thái giáo và sống ở ngoài Paléttina. 

Read More »