Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

Tìm Hiểu Kinh Thánh 07: Các sách Ngôn sứ – P.2

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu sách Đanien, Hôsê, Giôen, Amốt, và Ôvađia (Ápđia).

Read More »

Thần học Luân lý 02: Các nguồn của Thần học Luân lý

Đối với cả người Công Giáo, Kinh Thánh là nguồn chính yếu cho đức tin và đời sống Kitô giáo. 

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 07: Các sách Ngôn sứ – P.1

Trong bộ Kinh thánh Kitô giáo, các ngôn sứ thường được chia thành 2 nhóm

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 06: Các sách Thi phú

Sách Thi phú bao gồm sách Gióp, Thánh vịnh, Châm ngôn, Giảng viên, Diễm ca, Khôn ngoan, Huấn ca.

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 05: Các sách sử và truyện

Cụm thứ hai trong cách sách sử và truyện gồm 2 quyển Sử biên niên, Nơkhemia, Tôbia, Giuđitha, Étte và 2 quyển Macabê.

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 04: Các sách Ngũ thư và Lịch sử

Phần đầu của Cựu ước gồm bộ Ngũ thư và cách sách Lịch sử

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 03: Các sách Tân Ước

Tân ước là những sách quý nhất trong toàn bộ Kinh thánh, vì nói cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng nên đã sai chính Con một Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến cứu chúng ta.

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 02: Các sách thánh trong Cựu Ước

Cựu ước nói về việc Thiên Chúa chọn dân Israen làm dân riêng, và dạy dỗ hướng dẫn họ qua lịch sử đề chuẩn bị cho họ đón nhận Tin Mừng Chúa Kitô

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lời Thiên Chúa nói với chúng ta

Đối với Lời Chúa trong Kinh Thánh, muốn được ích lợi, chúng ta phải đọc, phải nghe, phải suy gẫm, phải cầu nguyện.

Read More »

Thần học online

Nhằm hỗ trợ độc giả có thêm nguồn học hỏi, tìm hiểu Thánh Kinh, Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình Têrêsa giới thiệu Chương trình Thần học Kinh Thánh online.

Read More »