Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

Thần học Luân lý 08: Con người – hình ảnh Thiên Chúa

Tìm hiểu "Con người là hình ảnh Thiên Chúa" nhờ ánh sáng của hai mầu nhiệm chính của Kitô giáo: Thiên Chúa Ba Ngôi và Ngôi Lời nhập thể

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 10:Tin Mừng Nhất Lãm

Tin Mừng Matthêu, Máccô, Luca có rất nhiều điểm giống nhau; đồng thời 3 cuốn này lại khác với Tin mừng Gioan.

Read More »

Thần học Luân lý 07: Con người – nghèo tự thân và phụ thuộc

Khi suy tư về chính mình, người xưa tự hỏi “Con người là chi?” Con người có thật là “một tuyệt tác kỳ diệu" của Thiên Chúa?

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 09: Các sách Tin Mừng

Tin Mừng có hai nghĩa: vừa loan báo ơn cứu độ, vừa là các tập sách chép lại lời loan báo đó.

Read More »

Thần học Luân lý 06: Nền tảng của luân lý

Tìm kiếm một nền tảng vững chắc cho thần học luân lý là điều thiết yếu đối với một khảo luận mang tính khoa học.

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 08: Khung cảnh Tân ước

Thời Chúa Giêsu, người Do thái giữ niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất và ý thức mình là dân được Thiên Chúa chọn riêng.

Read More »

Thần học Luân lý 05: Phương pháp nghiên cứu thần học luân lý

Nhờ Tin Mừng chân lý luân lý của kinh nghiệm con người được củng cố và làm phong phú.

Read More »

Thần học Luân lý 04: Kinh nghiệm luân lý của con người

"Đối với con người, kinh nghiệm là xuất phát điểm, từ đó phát sinh khoa học và nghệ thuật" (Aristote)

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 07: Các sách Ngôn sứ – P.3

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu sách Giôna, Mikha, Nakhum, Khabacúc, Xôphônia, Khácgai, Dacaria và Malakhi.

Read More »

Thần học Luân lý 03: Huấn quyền và Thần học Luân lý

Theo ý định của Chúa Kitô, Giáo Hội Công Giáo là thầy dạy chân lý và có nhiệm vụ loan báo và truyền dạy chân lý là Chúa Kitô một cách chính thức.

Read More »