Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

Thần học Luân lý 13: Lề luật theo thánh Phaolô

Thánh Phaolô thuộc về cả Do Thái giáo và Kitô giáo. Ngài không chống luật cũng không duy luật. 

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 14: Tin Mừng theo thánh Gioan – Phần 2

st-markco
Tin Mừng Gioan gọi là Tin Mừng tâm linh vì giúp chúng ta hiểu ý nghĩa và chiều sâu mầu nhiệm Chúa Giêsu.

Read More »

Thần học Luân lý 12: Luật mặc khải

Kinh thánh nói gì về luật? Và ý nghĩa của luật với đời sống luân lý để không rơi vào chủ nghĩa duy luật? 

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 14: Tin Mừng theo thánh Gioan – Phần 1

st-markco
Tin Mừng Gioan gọi là Tin Mừng tâm linh vì giúp chúng ta hiểu ý nghĩa và chiều sâu mầu nhiệm Chúa Giêsu.

Read More »

Thần học Luân lý 11: Nền luân lý chuẩn mực: bắt chước Đức Kitô

Trong Đức Kitô, Đấng là Thiên Chúa thật và là con người thật, cùng một lúc lời mời gọi trọn vẹn của Thiên Chúa và sự đáp trả hoàn hảo của con người được thực hiện, hội tụ và diễn tả nơi Người.

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 13: Tin Mừng theo thánh Luca

st-markco
Tin Mừng Luca được nhiều người ưa thích, vì có lối văn sáng sủa dễ hiểu và bầu khí dễ thương.

Read More »

Thần học Luân lý 10: Tự do theo thánh Phaolô

Theo thánh Phaolô, khi phạm tội, con người sống trong đêm tối, tâm trí bị khắc sâu bởi cái tôi quy ngã, sống trong ảo tưởng và sai lầm.

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 12: Tin Mừng theo thánh Máccô

st-markco
Sách Tin Mừng Máccô có nhiều nét khá độc đáo.

Read More »

Thần học Luân lý 09: Tự do có trách nhiệm

"Tự do đích thực là dấu chỉ cao cả nhất của hình ảnh Thiên Chúa trong con người." (GS 7).

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 11: Tin Mừng theo thánh Matthêu

Trong các sách Tin Mừng, Matthêu cũng là cuốn được dùng nhiều nhất để giảng dạy.

Read More »