Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

Thần học luân lý 27: Lý trí nhận biết hành vi

Chúng ta phân tích hai điều kiện thiết yếu của hành vi mang tính người. 

Read More »

Thần học luân lý 26: Con người thực hiện các hành vi

Khi nói các hành vi của con người thì điều đó có nghĩa là chúng được thực hiện bởi một con người. Thế nên, trước hết chúng ta tìm hiểu mối tương quan giữa con người với những hành vi của chính họ.

Read More »

Thần học luân lý 25: Một vài yếu tố cần lưu ý khi huấn luyện lương tâm

Việc huấn luyện lương tâm không thể bỏ qua việc xem xét các yếu tố văn hóa xã hội. Không thể không bận tâm đến việc làm trong sạch môi trường sống của con người.

Read More »

Thần học luân lý 24: Việc huấn luyện lương tâm

Cần phải có một lương tâm trưởng thành, nghĩa là có khả năng biện phân tốt/xấu trong những tình huống đặc thù.

Read More »

Thần học luân lý 23: Lương tâm khuyến thiện và thực hiện quyết định

Trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu chức năng nhận thức, trong bài này chúng ta  tìm hiểu chức năng khuyến thiện và thực hiện quyết định của lương tâm.

Read More »

Thần học luân lý 22: Các lương tâm hiện thực

Chúng ta cùng tìm hiểu: Lương tâm chân thật và sai lầm, lương tâm cẩn trọng và bất cẩn, lương tâm bối rối, lương tân khắc khe, lương tâm dễ dãi, lương tâm giả dối.

Read More »

Thần học luân lý 21: Tiến trình nhận thức của lương tâm

Hằng ngày, chúng ta có rất nhiều lựa chọn và đưa ra những quyết định, chọn lấy điều này và từ bỏ điều kia. Vậy làm thế nào để có được một chọn lựa nền tảng tích cực?

Read More »

Thần học luân lý 20: Lương tâm tiền luân lý và luân lý

Hiện nay, hạn từ "lương tâm" được hiểu đa dạng, diễn tả nhiều thực tại khác nhau. 

Read More »

Thần học luân lý 19: Lương tâm trong Kinh Thánh

Trong tiếng Do Thái không có hạn từ "lương tâm" cũng không có tác phẩm nào nói về lương tâm. 

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh 19: Sách Khải Huyền và cuộc quang lâm của Chúa

st-markco
Cuốn sách kết thúc bộ Tân Ước là sách Khải Huyền hướng đến ngày Chúa Kitô sẽ đến để hoàn tất lịch sử và khánh thành vũ trụ mới.

Read More »