Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

Luân lý chuyên biệt 25: Trật tự của đức ái

Lòng yêu mến Thiên Chúa phải lớn hơn tình yêu dành cho cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, và lớn hơn cả chính mạng sống của mình nữa

Read More »

Luân lý chuyên biệt 24: Những tội chống lại đức ái

Phải nhận rằng những phong trào chống đối Giáo hội và các thừa tác viên của Giáo hội đôi khi phát sinh từ những yếu đuối và vấp ngã của chính các thành phần trong Giáo hội, từ việc các ngài thiếu tình yêu thương huynh đệ, thiếu khoan dung, thiếu khiêm tốn.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 23: Tương quan giữa chiêm niệm và việc tông đồ

Đời sống chiêm niệm cầu nguyện phải đi trước và là nền tảng cho đời sống hoạt động tông đồ

Read More »

Luân lý chuyên biệt 22: Các phẩm chất của đức ái

Con người phải yêu mến Thiên Chúa hơn tất cả và trên tất cả mọi tạo vật (Đnl 6, 5; Mt 22, 36-38; Mc 12, 30; Lc 10, 27).

Read More »

Luân lý chuyên biệt 21: Định nghĩa thần học về đức ái

Tuy rằng con người không thể thêm gì cho vinh quang nội tại của Thiên Chúa, nhưng có thể thêm vào vinh quang bên ngoài bằng những lời ca tụng, tôn vinh Thiên Chúa và mong cho nuớc Thiên Chúa phát triển, được nhiều người nhận biết, yêu mến và tôn thờ .

Read More »

Luân lý chuyên biệt 20: Đức ái Kitô giáo

Lòng yêu mến của con người đối với Chúa là sự đáp trả tình yêu Thiên Chúa đã yêu thương con người trước

Read More »

Luân lý chuyên biệt 19: Những tội chống lại đức cậy

Tìm hiểu tội tự phụ, tội tuyệt vọng, tội cam chịu.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 18: Hy vọng mở ra cho tương lai

Hy vọng nói lên tình trạng lữ hành của con người chưa hoàn hảo, và vì thế luôn hướng về cái hoàn hảo trong tương lai.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 17: Hoa quả và những thách thức của đức cậy

  • Kiên trì chịu đựng trong đau khổ: Người kitô hữu sống trong thế giới như bất cứ ai. Họ phải đau khổ, chiến đấu và chết như mọi người. Ơn gọi kitô hữu không giải thoát họ khỏi những bất trắc của cuộc sống.
 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 16: Định nghĩa thần học về đức cậy

Đức cậy là nhân đức siêu nhiên do ơn Chúa ban, nhờ đó con người hy vọng được cứu độ hoàn toàn,

 

Read More »