Home / Tài Liệu - Slides

Tài Liệu – Slides

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 05 thường niên năm A (2017 – 2020)

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 04 thường niên năm A (2017 – 2020)

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 03 thường niên A (2017 – 2020)

Người bảo các ông : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 02 thường niên năm A (2017 – 2020)

Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”

Read More »

Video: Giảng lễ Bế mạc Tỉnh hội Dòng Đa Minh 2019

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 04 mùa Vọng năm A (2016 – 2019)

Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô : bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.

Read More »

Videos: Giảng lễ tĩnh tâm mùa vọng 2019

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 03 mùa Vọng năm A (2016 – 2019)

Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng : “Anh em ra xem gì trong hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng ? Thế thì anh em ra xem gì ? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng?

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 02 mùa vọng năm A (2016 – 2019)

Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 01 mùa Vọng năm A (2016 – 2019)

Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Read More »