Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Tài Liệu – Slides

Tài Liệu – Slides

Video: Giảng lễ Chúa nhật 25 thường niên C (2016)

Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 24 thường niên C (2016 – 2019)

Tôi nói cho các ông hay : giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 23 thường niên C (2016 – 2019)

Người quay lại bảo họ : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 22 năm C (2019)

Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng : "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối,... Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 21 thường niên C (2016 – 2019)

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 20 năm C (2013 – 2019)

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

Read More »

Videos: Giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2015 – 2019)

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi   biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! (….)

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 19 thường niên C (2019)

"Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.

Read More »

Videos: Giảng lễ Thánh Đa Minh (2016 – 2019)

Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Read More »

Videos: Giảng lễ tĩnh tâm kính Thánh Đa Minh 2019

Nhưng Gioan can Người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế". Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người.

Read More »