Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 15.6.2021: Hãy yêu thương kẻ thù

Read More »

Ngày 14.6.2021: Sự thật trong tình yêu

Read More »

Ngày 13.6.2021: Gia đình có Chúa ở cùng

Read More »

Ngày 12.6.2021: Thực thi ý Chúa

Read More »

Ngày 11.6.2021: Trái tim của Chúa

Read More »

Ngày 10.6.2021: Chu toàn lề luật Chúa dạy

Read More »

Ngày 09.6.2021: Tuân giữ lề luật của Chúa

Read More »

Ngày 08.6.2021: Trở nên ánh sáng thế gian

Read More »

Ngày 07.6.2021: Sống đời sống khó nghèo

Read More »

Ngày 06.6.2021: Sùng kính Mình Máu Chúa

Read More »