Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 08.3.2021: Ý thức và canh tân mối tương quan với Thiên Chúa

Read More »

Ngày 07.3.2021: Luôn giữ vững niềm hy vọng phục sinh

Read More »

Ngày 06.3.2021: Gương mặt đầy yêu thương, nhận hậu của người cha

Read More »

Ngày 05.3.2021: Đừng từ chối và quay lưng với Chúa

Read More »

Ngày 04.3.2021: Sự vô cảm nơi mỗi con người

Read More »

Ngày 03.3.2021: Vác thập giá theo Chúa

Read More »

Ngày 02.3.2021: Hãy biết khiêm nhường

Read More »

Ngày 01.3.2021: Tha thứ để được thứ tha

Read More »

Ngày 28.02.2021: Tin tưởng vào sức mạnh cứu độ của Chúa

Read More »

Ngày 27.02.2021: Chúa là Đấng hoàn thiện

Read More »