Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 25.11.2020: Phải chấp nhận hy sinh

Read More »

Ngày 24.11.2020: Tìm kiếm và gắn bó với Thiên Chúa

Read More »

Ngày 23.11.2020: Thiên Chúa cần tấm lòng

Read More »

Ngày 22.11.2020: Hãy đến thừa hưởng vương quốc vĩnh cửu

Read More »

Ngày 21.11.2020: Mãi mãi thuộc về Thiên Chúa

Read More »

Ngày 20.11.2020: “Nhà Ta là nhà cầu nguyện”

Read More »

Ngày 19.11.2020: Diễm phúc được dùng bữa với Người

Read More »

Ngày 18.11.2020: “Khá lắm, hỡi người tôi tớ tài giỏi”

Read More »

Ngày 17.11.2020: Khát khao tìm kiếm Chúa

Read More »

Ngày 16.11.2020: Lời cầu nguyện tin tưởng thật sự

Read More »