Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 25.5.2019: Đứng vững trước mọi cơn gian nan

Read More »

Ngày 24.5.2019: Tập sống yêu thương

Read More »

Ngày 23.5.2019: Ở lại trong tình yêu của Chúa

Read More »

Ngày 22.5.2019: Người môn đệ của Chúa Giêsu

Read More »

Ngày 21.5.2019: Sống phó thác

Read More »

Ngày 20.5.2019: Mở lòng đón Thần Khí Chúa

Read More »

Ngày 19.5.2019: Yêu như Chúa yêu

Read More »

Ngày 18.5.2019: Gặp Chúa Giêsu mỗi ngày

Read More »

Ngày 17.5.2019: Hạnh phúc vì có Chúa

Read More »

Ngày 16.5.2019: Đón nhận Chúa

Read More »