NĂM B

Nghe giảng Lễ Các Thánh (2009, 2010, 2011)

Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ ... Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Read More »

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2012)

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. .. Bấy giờ bà Maria nói : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Read More »

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 2008 đến 2011

Sứ thần đáp : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. ...." Bấy giờ bà Maria nói : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Read More »

Nghe giảng lễ thánh Đaminh năm 2012

Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.  

Read More »

Nghe giảng tĩnh tâm lễ Thánh Đaminh năm 2012

Trong ba ngày tĩnh tâm từ 02 đến 04.08.2012, cha Px Đào Trung Hiệu OP đã triển khai đề tài “Thánh Đaminh luôn nói với Chúa và nói về Chúa”.

Read More »

Nghe giảng : Sinh nhật thánh Gioan 2010-2011

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an." Họ bảo bà : "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả."

Read More »

Nghe giảng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 2009

altKhi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.

Read More »

Nghe giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2012

Đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.

Read More »

Nghe giảng tĩnh tâm Thừa tác viên Thánh Thể

Trong thánh lễ chiều (17g30) ngày 07 và 08 tháng 06 năm 2012, cha Giuse Phạm Quốc Văn đã dâng lễ cầu nguyện đặc biệt cho quý vị chuẩn bị lãnh nhận trách nhiệm Thừa tác viên Thánh Thể. Các ứng viên tham dự đông đủ và sốt sắng.

Read More »

Nghe giảng lễ Chúa Ba Ngôi 2008 – 2012

Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Read More »