GIẢNG LỄ 2011

Nghe giảng Chúa Nhật 06 Phục Sinh (2011)

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.  

Read More »

Nghe giảng Chúa Nhật 05 Phục Sinh (2011)

Ông Tôma nói với Đức Giêsu : "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường ?" Đức Giêsu đáp : "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."  

Read More »

Nghe giảng chúa Nhật 04 Phục Sinh 2011

Vậy, Đức Giêsu lại nói : "Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào... Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.  

Read More »

Nghe giảng Chúa Nhật III Phục Sinh (2011)

Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau : "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?"  

Read More »

Nghe giảng Chúa Nhật 02 Phục Sinh 2011

Đức Giêsu bảo ông Tôma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa Người : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !" Đức Giêsu bảo : "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !"

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh 2011

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la chạy về gặp ông Si-môn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. ... Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.  

Read More »

Nghe giảng Thứ Năm Tuần Thánh 2011

Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói : "Anh em gọi Thầy là ' Thầy ', là ' Chúa ', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

 

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật Lễ Lá (2011)

Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đa-vít ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Hoan hô trên các tầng trời.  

Read More »

Nghe giảng tĩnh tâm giới trưởng thành mùa chay 2011

Phụ trách tĩnh tâm năm nay, cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP đã chọn chủ đề : “Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống”. Đó cũng là lời khẳng định Đức Giêsu đã trả lời cho thánh tông đồ Tôma (Ga 14, 6). Xin gửi đến cộng đoàn các bài giảng tĩnh tâm.

Read More »

Nghe giảng tĩnh tâm giới trẻ mùa chay 2011

Trong ba ngày 11, 12 và 13.04.2011, đông đảo các bạn trẻ đã đến tham dự các buổi tĩnh tâm dành cho mình tại nhà thờ Đaminh Ba chuông. Với sự hướng dẫn của cha Giuse Phạm Quốc Văn OP, các bạn đi sâu vào chủ đế Bóng tối và Ánh sáng... xin gửi đến cộng đoàn cả ba bài giảng tĩnh tâm ...  

Read More »