Home / Hình Ảnh

Hình Ảnh

Video: Thánh lễ mừng kính thánh Martin (2015)

Khi xin vào Dòng Đa Minh, vì nạn kỳ thị phải một thời gian dài sau đó ngài mới được chính thức gia nhập theo ơn gọi tu huynh của dòng với một việc làm hết sức khiêm hạ – gác cổng Tu viện.

Read More »

Video: Thánh lễ Cầu hồn tại Nghĩa Trang Đa Minh 02.11.2015

Trong tâm tình nhớ đến và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, lúc 8g30 sáng thứ hai 02-11-2015, giáo xứ đã tổ chức thánh lễ đồng tế tại nghĩa trang Đất Thánh Đa Minh.

Read More »

Video: Thánh lễ mừng bổn mạng Thần học Sedes Sapientiae

Lễ kính vào ngày 8 tháng 12 và hằng năm cứ vào ngày này Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae lại tổ chức mừng bổn mạng để kính nhớ Mẹ và tạ ơn Mẹ.

Read More »

Video: Nhận chức Tu viện trưởng tu viện Alberto Cả

Sau khi công bố Tin Mừng Mt 20, 20-28, đọc văn thư bổ nhiệm, và cha Tân Tu viện trưởng tuyên xưng đức tin qua lời kinh Tin Kính,

Read More »

Video: Thánh lễ mừng Bổn mạng Hội đồng Mục vụ (2014)

Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho đất nước Việt Nam có được những vị anh hùng, mạnh dạn tuyên xưng Đức Tin dù có phải hy sinh mạng sống; cầu nguyện cho Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ nhân ngày mừng bổn mạng.

Read More »

Video: Thánh lễ mừng bổn mạng Huynh đoàn Kitô Vua

Chiều ngày 21.11.2014, Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua mừng bổn mạng sớm. Có khoảng 200 anh chị em hội tụ tại Thánh đường Đa Minh Ba Chuông dâng lễ tạ ơn, giao lưu văn nghệ, chia sẻ buồn vui...

Read More »

Video: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục

Ngày kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, Thánh quan thày của các linh mục và cũng chính là ngày vui trọng đại của Tỉnh dòng Đaminh và Vinhsơn

Read More »

Video giảng lễ Ngày Truyền Thông Công Giáo

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Read More »

Video: Thánh lễ Ban bí tích Thêm Sức (2014)

Thánh lễ kết thúc với những tấm hình kỷ niệm cùng vị cha chung giáo phận. Mỗi gia đình như muốn giữ mãi tình yêu qua nụ cười nhân hậu của người cha

Read More »

Video: Lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima 13.05.2014

Ngày 13.05.2014, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã tổ chức thánh lễ trọng thể Tôn Vinh Mẹ và cầu bình an cho mỗi người, mỗi gia đình và cho dân tộc Việt Nam.

Read More »