Home / Giáo Dục - Gia Đình

Giáo Dục – Gia Đình

Thần học Tâm linh 23: Kinh nghiệm tâm linh trong Tin mừng theo thánh Gioan (phần I)

Read More »

“Chết và sống” của La-da-rô, Đức Giê-su và người tin

Người không đến cứu La-da-rô không phải vì không thương gia đình này, nhưng Người không muốn can thiệp vào quy luật sống, chết thể lý của thân phận con người. Đã là người thì không ai tránh khỏi cái chết.

Read More »

Thần học Tâm linh 22: Kinh nghiệm tâm linh trong các thư của thánh Phaolô (phần II)

Read More »

Thần học Tâm linh 21: Kinh nghiệm tâm linh trong các thư của thánh Phaolô (phần I)

Read More »

Thần học Tâm linh 20: Kinh nghiệm tâm linh trong các văn phẩm của thánh Luca

Read More »

Tìm hiểu Mc 2,1-13. Lời tha tội, lời chữa lành

Trình thuật Mc 2,1-13 thường được gọi là “Đức Giê-su chữa lành người bại liệt”. Cách gọi này không đầy đủ và có nguy cơ che khuất đề tài chính yếu của đoạn văn: tranh luận về quyền tha tội và Đức Giê-su bày tỏ Lời quyền năng qua việc chữa lành.

Read More »

Thần học Tâm linh 19: Kinh nghiệm tâm linh trong Tin mừng theo thánh Máccô

Read More »

Thần học Tâm linh 18: Kinh nghiệm tâm linh trong Tin mừng theo thánh Mátthêu

Read More »

Thần học Tâm linh 17: Kinh nghiệm tâm linh nguyên khởi thời Tân ước – nơi các môn đệ của Đức Giêsu

Read More »

Thần học Tâm linh 16: Kinh nghiệm tâm linh nguyên khởi thời Tân ước – nơi chính bản thân Đức Giêsu

Read More »