Home / Giáo Dục - Gia Đình

Giáo Dục – Gia Đình

Clip: Túi gạo của mẹ

Tại sao chúng ta lại không bắt đầu từ một điều đơn giản nhất? Bài học yêu thương sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn có thể tập cho mình thói quen nói và làm với lòng yêu thương chân thật.

Read More »

Clip: Chuyện cảm động về mẹ

Ðời sống là một quà tặng… chúng ta phải biết sống vui, hãy chúc tụng đời sống, hãy làm cho đời sống có đầy đủ ý nghĩa ngay khi còn cha mẹ!

Read More »

Slides: Có một người anh như thế

Read More »

BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI – Sáng tác: Lm. Mạnh Hùng, OP. – Trình bày: Cs. Trung Đông

Read More »

Slides : Yêu thương hay sử dụng

Cơn giận và Tình yêu không bao giờ có giới hạn; nên xin hãy chọn Tình Yêu, để cho cuộc sống tươi đẹp và đáng yêu. Và xin hãy nhớ điều này : Đồ vật thì để sử dụng, còn con người thì để yêu thương. Thế giới ngày nay thường cư xử ngược lại : con người thì để sử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương.

Read More »

Slides: Gieo Gì Hôm Nay ?

Nếu bạn gieo thành thật bạn sẽ gặt lòng tin. Nếu bạn gieo lòng tốt bạn sẽ gặt thân thiện. Nếu bạn gieo khiêm tốn bạn sẽ gặt cao thượng. Nếu bạn gieo niềm tin bạn sẽ gặt phép màu. Hãy cẩn thận : những gì bạn gieo hôm nay, sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai.

Read More »

Slides: 42 lời khuyên của cha mẹ

Read More »

Slides: 40 lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô

Read More »

Thần học Tâm linh 25: Tóm kết cấu trúc kinh nghiệm tâm linh trong Tân ước

Read More »

Thần học Tâm linh 24: Kinh nghiệm tâm linh trong Tin mừng theo thánh Gioan (phần II)

Read More »