Home / Giáo Dục - Gia Đình

Giáo Dục – Gia Đình

Tìm Hiểu Kinh Thánh 02: Các sách thánh trong Cựu Ước

Cựu ước nói về việc Thiên Chúa chọn dân Israen làm dân riêng, và dạy dỗ hướng dẫn họ qua lịch sử đề chuẩn bị cho họ đón nhận Tin Mừng Chúa Kitô

Read More »

Gia đình là một nhà nguyện nhỏ

Ngày hôm nay, giữa trăm ngàn hình thức khủng hoảng các giá trị văn hóa, đạo đức và tâm linh bị lâm vào cảnh tứ bề thọ địch, cộng đoàn Kitô hữu vẫn có lý do chính đáng để vẫn hy vọng vào một tương lai huy hoàng nhờ biết dựa vào sức mạnh sống đức tin và thực thi đức ái một cách kỳ diệu của “Hội thánh tại gia”.

Read More »

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lời Thiên Chúa nói với chúng ta

Đối với Lời Chúa trong Kinh Thánh, muốn được ích lợi, chúng ta phải đọc, phải nghe, phải suy gẫm, phải cầu nguyện.

Read More »

Sống linh đạo môi trường: Tân Phúc Âm hóa gia đình

Trong bối cảnh khủng hoảng môi trường ngày nay, trong tương quan với thiên nhiên vạn vật/môi trường sống, các gia đình Ki-tô được mời gọi sống các giá trị Phúc Âm theo tinh thần của Đức Ki-tô như một lời chứng sống động giữa những con người/thế giới

Read More »

Gia đình : Phúc – Âm – Hóa để truyền loan Tin Mừng

Hội Thánh muốn từng gia đình phải trở nên nơi rao giảng Tin Mừng kiểu mẫu, qua cách sống yêu thương hiệp nhất trong gia đình, dù gặp khó khăn và thử thách vẫn dám mạnh dạn chia sẻ, giới thiệu Đức Kitô cho người khác.

Read More »

Thánh lễ cầu nguyện cho ân nhân và thân nhân

Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi ngày hồng ân bao la Thiên Chúa ban tặng qua cha mẹ, thầy cô, họ hàng, bạn bè, hàng xóm và thậm chí cả những người chúng ta không hề quen biết.

Read More »

Sống Đức Tin Trong Đời Sống Gia Đình

Hành trình canh tân đời sống Đức Tin được khởi đầu bằng việc “Phúc Âm hóa đời sống gia đình.” Đây cũng chính là chủ đề sống đạo của năm 2014 mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã định hướng cho chúng ta.

Read More »

Video: Quý thầy Đa Minh tuyên khấn trọng thể (2014)

Tu viện - Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông có niềm vui lớn vì trong số 13 thầy tuyên khấn hôm nay có hai thầy là thầy Giuse Đinh Văn Hán và Phêrô Võ Tá Đương đang sống và phục vụ tại Tu viện – Giáo xứ.

Read More »

Thánh Monica và Thánh Augustinô

Thánh Monica (332-387) là bổn mạng của những cha mẹ chịu đựng đau khổ vì gánh nặng gia đình. Bà được mệnh danh là “Người Bạn của Thánh Giá”.

Read More »

Clip: Tiền!

Thánh Phaolô nói: "Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin"

Read More »