Home / Giáo Dục - Gia Đình

Giáo Dục – Gia Đình

Luân lý chuyên biệt 37: Những ngày ăn chay kiêng thịt – P.2

Kiêng thịt : Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Ăn chay : Mọi người tứ 18 tuổi trọn đến bắt đầu 60 tuổi phải ăn chay.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 37: Những ngày ăn chay kiêng thịt

Việc ăn chay, hãm mình, đền tội biểu lộ lòng yêu mến Chúa và thánh hóa bản thân (Gđt 8, 6; Đn 10, 3; Tb 12, 8; Lc 2, 37). Những người công chính ăn chay để xá tội cho dân (Đnl 9, 18).

Read More »

Luân lý chuyên biệt 36: Thánh hóa ngày Chúa Nhật

Việc Kitô hữu mừng ngày Chúa nhật xuất phát từ niềm xác tín rằng Đức Kitô phục sinh muốn gặp các tín hữu vào ngày này.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 35: Điều kiện để lãnh nhận các bí tích – P.2

Điều kiện tiên quyết để lãnh nhận các bí tích phải là người còn sống ở trần gian. Những người đã chết không thể lãnh các bí tích. Ngoài ra, bí tích thánh tẩy là điều kiện để lãnh các bí tích khác.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 34: Điều kiện để lãnh nhận các bí tích

Điều kiện tiên quyết để lãnh nhận các bí tích phải là người còn sống ở trần gian. Những người đã chết không thể lãnh các bí tích. Ngoài ra, bí tích thánh tẩy là điều kiện để lãnh các bí tích khác.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 33: Các hình thức cầu nguyện

Có bốn hình thức cầu nguyện : tôn thờ ca tụng, cảm tạ, xin ơntạ tội (adoration or praise, thanksgiving, petition and propitiation).

Read More »

Luân lý chuyên biệt 32: Ý nghĩa và khái niệm về cầu nguyện

Chúng ta cầu nguyện không phải để thay đổi thánh ý Thiên Chúa, nhưng để cho điều Thiên Chúa an bài được thực hiện do lời cầu xin của mình.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 31: Tin nhảm nhí và bói toán

me-tin-di-doan1GLHTCG các số 2116, 2117 cảnh cáo : “ Phải loại bỏ mọi hình thức bói toán : cậy nhờ Satan hay ma quỉ, gọi hồn người chết hay những cách khác ngỡ rằng sẽ đoán được tương lai."

Read More »

Luân lý chuyên biệt 30: Mê tín, dị đoan (superstition)

me-tin-di-doan1Nguyên nhân của mê tín, dị đoan là sự dốt nát, thiếu hiểu biết khoa học. Cũng có thể vì nghe những câu chuyện cổ tích, thần tiên thần thoại. Nhưng nguyên nhân chính của mê tín là thiếu lòng tin vào Chúa.  

Read More »

Luân lý chuyên biệt 28 & 29: Sự tôn thờ bên ngoài và tập thể & Những tội nghịch với việc tôn thờ Thiên Chúa

Tế lễ bên ngoài mà không có lòng đạo, tâm tình bên trong sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với Thiên Chúa.

Read More »